Πρώιμη Σκολίωση

 

ΠΡΩΪΜΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ
Ο όρος <<πρώιμη σκολίωση>>  περιλαμβάνει την βρεφική και την παιδική σκολίωση, δηλαδή ασθενείς κάτω από την ηλικία των 10 ετών. Η βρεφική σκολίωση είναι από την γέννηση μέχρι την ηλικία των τριών ετών και η παιδική από τεσσάρων ετών μέχρι 10 ετών.  Όπως είναι φυσικό οι ασθενείς αυτοί έχουν μπροστά τους μεγάλο περιθώριο για ανάπτυξη, άρα η πιθανότητα να προχωρήσει η σκολίωσή τους είναι πολύ μεγάλη. Η βρεφική σκολίωση έχει την ιδιότητα να βελτιώνεται αυτόματα έως και να εξαφανίζεται όσο περνάει ο καιρός. Σπάνια αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται κάποιο κηδεμόνα ή κάποιο χειρουργείο. Για τους ασθενείς που έχουν παιδική σκολίωση (δηλαδή από 4ων  έως 10 ετών ) τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτοί χρειάζονται κηδεμόνα ή χειρουργείο. Η συντηρητική αντιμετώπιση και ο έλεγχος της προόδου της σκολίωσης είναι απαραίτητα. Ο σκοπός είναι να τοποθετηθεί ένας κηδεμόνας για όσο αυτό είναι δυνατόν για να καθυστερήσουμε το χειρουργείο. Σε μεγάλες παιδικές σκολιώσεις καθώς και σ’ αυτές που δεν ελέγχονται με τον κηδεμόνα, η αντιμετώπιση είναι η χρήση της αναπτυσσόμενης ράβδου (growing rod). Η «αναπτυσσόμενη ράβδος» είναι μια τεχνική κατά την οποία τοποθετούνται ράβδοι στην σπονδυλική στήλη που αφενός  την ευθυγραμμίζουν, όπως σε ένα χειρουργείο σκολίωσης, και αφ ετέρου ακολουθεί την ανάπτυξή της γιατί δεν έχει γίνει σπονδυλοδεσία. Όμως επειδή ο μηχανισμός που μεγαλώνουν οι ράβδοι δεν είναι αυτόματος, κάθε 6 μήνες ο χειρουργός, στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία, πρέπει να βρίσκει την ράβδο και να αυξάνει το μήκος της πράγμα που διορθώνει ξανά την σκολίωση. Μετά από αρκετές από αυτές τις μικροεπεμβάσεις αύξησης όπου το παιδί έχει φτάσει κοντά στο τέλος της ανάπτυξης, γίνεται η τελική σπονδυλοδεσία. Η όλη εγχείριση αυτή επιτρέπει στον κορμό να μεγαλώνει ελαττώνοντας την παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει και στον πνεύμονα να ακολουθεί την ανάπτυξή της.

 
 
« επιστροφή
© Papadopoulos Hlias | All rights reserved