Αποσυμπίεση-Σπονδυλοδεσία της Σπονδυλικής Στήλης

Τι είναι η αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης;

Αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης (decompression) ονομάζεται η απελευθέρωση των νεύρων που γίνεται είτε κατά την δισκεκτομή, τρηματεκτομή ή πεταλλεκτομή. Σε όλες τις περιπτώσεις αφαιρείται δίσκος ή το οστό που πιέζει τα νεύρα και προκαλεί τα νευρογενή πόνο ή τα νευρολογικά συμπτώματα (αδυναμία ή μούδιασμα) στα χέρια ή στα πόδια.

Η απλή αποσυμπίεση δεν έχει θέση στον αξονικό (κορμικό) πόνο.
Η αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης μπορεί να συνδυάζεται με σπονδυλοδεσία.

Σπονδυλοδεσία - Αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης

Τι είναι η σπονδυλοδεσία;

Η σπονδυλοδεσία είναι η συνένωση δύο ή και περισσότερων σπονδύλων και γίνεται με την χρήση οστικών μοσχευμάτων που λαμβάνονται από τη λεκάνη του ασθενούς (αυτόλογα) ή από τράπεζα μοσχευμάτων (ετερόλογα).

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υποβοηθάται με τη χρήση βιδών και ράβδων και άλλων υλικών, φτιαγμένων από μέταλλα όπως το τιτάνιο, που συγκρατούν ακίνητους τους σπονδύλους σαν εσωτερικός νάρθηκας μέχρις ότου ‘πίασουν’ τα οστικά μοσχεύματα και ενωθούν οι σπόνδυλοι.

Οι βασικές ενδείξεις για σπονδυλοδεσία είναι η σπονδυλολίσθηση, η σκολίωση, τα κατάγματα σπονδυλικής στήλης και οι μεταστάσεις στη σπονδυλική στήλη. Η πιο συνηθισμένη από αυτές είναι η σπονδυλολίσθηση λόγω εκφύλισης. Στην περίπτωση αυτή η σπονδυλοδεσία καταργεί την κίνηση ανάμεσα στους δύο ή περισσότερους σπονδύλους με στόχο να σταματήσει τον τοπικό πόνο και να προστατεύσει τα νεύρα.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Ένα χειρουργείο σπονδυλικής στήλης για εκφυλιστική νόσο είναι σπάνια επείγον. Δυστυχώς η λέξη ΠΑΡΑΛΥΣΗ χρησιμοποιείται συχνά για να χειραγωγηθούν οι ασθενείς.

Προκειμένου για εκφυλιστικές παθήσεις, επείγον είναι ένα χειρουργείο μόνο όταν υπάρχει αρχόμενη αδυναμία (παράλυση) στα πόδια ή στα χέρια, αλλά και πάλι ο βαθμός του επείγοντος εξαρτάται από την έκταση αυτής. Σε εξαιρετική αδυναμία οι ασθενείς πρέπει να χειρουργηθούν εντός των επομένων ημερών.

Διαφορετικά είναι τα πράγματα για τα κατάγματα και τη μεταστατική νόσο, όπου τα περιθώρια αποτελεσματικής παρέμβασης σε περίπτωση αδυναμίας είναι πολύ στενότερα.

Από την άλλη, ο πόνος είναι μια σχετική ένδειξη χειρουργείου και ο ασθενής πρέπει να πάρει την απόφαση να χειρουργηθεί μόνος του, γνωρίζοντας ότι η εκφύλιση αθροίζεται και συνεπώς μάλλον θα χειροτερεύει με το χρόνο, όπως επίσης και ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το τελικό αποτέλεσμα για τα πιεσμένα νεύρα.