Οστεοτομίες – Εκτομή της Σπονδυλικής Στήλης (vertebral column resection)

Η οστεοτομία της σπονδυλικής στήλης χρησιμοποιείται για την παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Αυτό μπορεί να είναι είτε στο οβελιαίο επίπεδο όπως η σκολίωση, είτε στο πλάγιο επίπεδο όπως η κύφωση. Η οστεοτομία της σπονδυλικής στήλης αφορά την πλήρη αφαίρεση ενός σπονδύλου ή και περισσότερων με την παράλληλη προστασία των νεύρων και του νωτιαίου μυελού. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με μια και μόνο τομή, οπίσθια επί της σπονδυλικής στήλης,  είτε με μια πρόσθια διακοιλιακή ή διαθωρακική προσπέλαση, με το μειονέκτημα ότι αυτή πρέπει σχεδόν πάντα να συνδυάζεται και με οπισθια σπονδυλοδεσία.

Ο κύριος Παπαδόπουλος, όπως και  λίγοι ακόμα ανά τον κόσμο χειρουργοί που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση κάνει κατά προτίμηση το χειρουργείο με οπίσθια προσπέλαση. Τα ως άνω χειρουργεία ανήκουν στην σφαίρα της πολύπλοκης χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης (complex spine surgery).