Τι είναι η πρώιμη σκολίωση;

Ο όρος πρώιμη σκολίωση (Early Onset Scoliosis; EOS) περιλαμβάνει την βρεφική και την παιδική σκολίωση, δηλαδή ασθενείς κάτω από την ηλικία των 10 ετών. Βρεφική ονομάζεται η σκολίωση που εμφανίζεται από την γέννηση μέχρι την ηλικία των τριών ετών και παιδική αυτή που εμφανίζεται από τεσσάρων μέχρι 10 ετών.  Όπως είναι φυσικό οι ασθενείς αυτοί έχουν μπροστά τους μεγάλο περιθώριο για ανάπτυξη, άρα η πιθανότητα να προχωρήσει η σκολίωση τους είναι πολύ μεγάλη.

ΠΡΩΙΜΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Κηδεμόνας & Παρακολούθηση

Η βρεφική σκολίωση έχει την ιδιότητα να βελτιώνεται αυτόματα έως και να εξαφανίζεται όσο περνάει ο καιρός. Σπανιότερα, αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται κάποιο κηδεμόνα ή κάποιο χειρουργείο. Για τους ασθενείς που έχουν παιδική σκολίωση τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτοί χρειάζονται κηδεμόνα ή τελικά και χειρουργείο. Η συντηρητική αντιμετώπιση και ο έλεγχος της προόδου της σκολίωσης είναι απαραίτητα. Ο σκοπός είναι να τοποθετηθεί ένας κηδεμόνας για όσο αυτό είναι δυνατόν για να καθυστερήσουμε το χειρουργείο.

Αντιμετώπιση και θεραπεία με χειρουργείο

Σε μεγάλες παιδικές σκολίωσης καθώς και σ’ αυτές που δεν ελέγχονται με τον κηδεμόνα, η αντιμετώπιση είναι η χρήση της αναπτυσσόμενης ράβδου (growing rod). Μέχρι πρόσφατα η αναπτυσσόμενη ράβδος αφορούσε την τεχνική κατά την οποία τοποθετούνται ράβδοι στην σπονδυλική στήλη ισιώνοντάς την όπως σε κάθε χειρουργείο σκολίωσης, όμως προϋπόθεση ήταν κάθε 6 μήνες ο χειρουργός, στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία, να επιμηκύνει τις ράβδους και να ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού. Μετά από αρκετές τέτοιες μικροεπεμβάσεις αύξησης, όταν το παιδί ήταν στο τέλος της ανάπτυξης και εφόσον χρειαζόταν γίνονταν το τελικό χειρουργείο της σπονδυλοδεσίας. Η ειδική αυτή επέμβαση επέτρεπε στον κορμό και στους πνεύμονες να μεγαλώνουν κρατώντας της σκολίωση υπό έλεγχο.

Σήμερα υπάρχει η μαγνητική ράβδος (MAGEC®: MAGnetically Expandable Control Rods), μια ράβδος που επιμηκύνεται με την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να χρειάζεται νέο χειρουργείο. Το παιδί μεγαλώνει και μαζί μεγαλώνουν και οι ράβδοι που ελέγχουν την σκολίωση. Στο πέρας της ανάπτυξης, πάλι αν και εφόσον χρειάζεται, γίνεται το τελικό χειρουργείο όπου η μαγνητική ράβδος αντικαθίσταται από μια κανονική.