Πρώιμη Σκολίωση

Ο όρος πρώιμη σκολίωση αναφέρεται στη βρεφική και την παιδική σκολίωση. Οι ασθενείς, δηλαδή, που προσβάλλονται από πρώιμη σκολίωση ανήκουν σε ηλικιακό φάσμα έως 10 ετών.

Όπως είναι φυσικό, οι ασθενείς αυτοί έχουν μπροστά τους μεγάλο περιθώριο για ανάπτυξη. Συνεπώς, η πιθανότητα επιδείνωσης της σκολίωσής τους είναι πολύ μεγάλη.

Πρώιμη Σκολίωση – Πώς Αντιμετωπίζεται;

Η πρώιμη σκολίωση, ανάλογα με το στάδιο και την ηλικία, αντιμετωπίζεται με διαφορετικούς τρόπους:

  • Η βρεφική σκολίωση έχει την ιδιότητα να βελτιώνεται αυτόματα έως και να εξαφανίζεται όσο περνάει ο καιρός. Οι ασθενείς μέχρι τριών ετών, σπάνια χρειάζονται κάποιον κηδεμόνα ή κάποιο χειρουργείο.
  • Ωστόσο, για τους ασθενείς που πάσχουν από παιδική σκολίωση (δηλαδή από 4 έως 10 ετών) τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται εφαρμογή κηδεμόνα ή χειρουργείο. Επίσης, η συντηρητική αντιμετώπιση και ο έλεγχος της προόδου της σκολίωσης είναι απαραίτητα.
    Σκοπός είναι να τοποθετηθεί ένας κηδεμόνας για όσο περισσότερο αυτό είναι δυνατόν, έτσι ώστε να καθυστερήσουμε το χειρουργείο.

Πρώιμη Σκολίωση – Αναπτυσσόμενη Ράβδος

Η αναπτυσσόμενη ράβδος (growing rod), χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μεγάλων πρώιμων σκολιώσεων. Επίσης, επιλέγεται στις περιπτώσεις παιδικής σκολίωσης που δεν ελέγχεται με τον κηδεμόνα.
Μέχρι πρόσφατα, η αναπτυσσόμενη ράβδος αφορούσε στην τεχνική κατά την οποία τοποθετούνται ράβδοι στην σπονδυλική στήλη, ευθυγραμμίζοντάς την. Όμως, αυτό είχε ως προϋπόθεση, κάθε 6 μήνες ο χειρουργός να επιμηκύνει τις ράβδους ακολουθώντας την ανάπτυξη του παιδιού. Η διαδικασία γινόταν στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία.
Έπειτα από αρκετές τέτοιες μικροεπεμβάσεις αύξησης, όταν το παιδί ήταν στο τέλος της ανάπτυξης, και εφόσον χρειαζόταν, γίνονταν το τελικό χειρουργείο της σπονδυλοδεσίας.
Η ειδική αυτή επέμβαση επέτρεπε στον κορμό και στους πνεύμονες να μεγαλώνουν κρατώντας τη σκολίωση υπό έλεγχο.

Πρώιμη Σκολίωση – Μαγνητική Ράβδος (Εξελιγμένη Τεχνική)

Σήμερα υπάρχει η μαγνητική ράβδος, η οποία αποτελεί μία εξελιγμένη τεχνική αντιμετώπισης της πρώιμης σκολίωσης. Πρόκειται για μία ράβδο που επιμηκύνεται με την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Με αυτήν την τεχνική, ο ασθενής απαλλάσσεται από τη διαδικασία νέου χειρουργείου. Το παιδί μεγαλώνει και μαζί μεγαλώνουν και οι ράβδοι που ελέγχουν την σκολίωση.
Μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του, πάλι αν και εφόσον χρειάζεται, γίνεται το τελικό χειρουργείο. Σε αυτή τη φάση η μαγνητική ράβδος αντικαθίσταται από μια κανονική, η οποία είναι και μόνιμη.