Συγγενής Σκολίωση

Η συγγενής σκολίωση είναι η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης η οποία οφείλεται σε ανώμαλα σχηματισμένους σπονδύλους.
Η πάθηση αυτή, συνήθως, προκύπτει κατά τη διάρκεια σχηματισμού της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή στην 4η με 6η βδομάδα της κύησης.
Η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης εμφανίζεται πολύ νωρίς και, τις περισσότερες φορές, εντοπίζεται αμέσως. Ωστόσο, οι πολύ απλές ανωμαλίες των σπονδύλων μπορεί να βρεθούν αργότερα στη ζωή, συνήθως σε τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο.

Συγγενής Σκολίωση – Κατηγορίες Υπάρχουν τρεις κατηγορίες συγγενούς σκολίωσης:

 1. Σκολίωση λόγω ύπαρξης ημισπονδύλου, ο οποίος έχει σχήμα σφήνας.
 2.  Σκολίωση λόγω μονόπλευρα συνδεδεμένων σπονδύλων (αποτυχία να αποχωριστούν οι σπόνδυλοι μεταξύ τους από τη μια πλευρά)
 3. Σκολίωση λόγω συνδυασμού των δύο πρώτων.

Ο βαθμός σοβαρότητας της σκολίωσης καθορίζεται από:

 • Τον αριθμό των ημισπονδύλων
 • Την εντόπισή τους
 • Τη δυνατότητά τους να αναπτυχθούν

Συγγενής Σκολίωση – Συνοδές Διαταραχές

Οι ασθενείς με συγγενή σκολίωση συχνά παρουσιάζουν και συνοδές διαταραχές άλλων οργάνων:

 • Καρδιακές ανωμαλίες σε 10%  των ασθενών
 • Ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος  σε 25% των ασθενών
 • Άλλες σπονδυλικές ανωμαλίες σε 30% των ασθενών

Συνεπώς, οι ασθενείς αυτοί πρέπει να υποβάλλονται σε λεπτομερή έλεγχο πριν από κάθε χειρουργείο, μέσω ειδικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις αφορούν σε υπέρηχο καρδιάς και νεφρών καθώς και έλεγχο όλης της σπονδυλικής στήλης.

Ο έλεγχος της σπονδυλικής στήλης μπορεί να αναδείξει ευρήματα όπως:

 • Λιπώματα του νωτιαίου μυελού
 • Συμφύσεις μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα
 • Παρουσία οστού το οποίο χωρίζει τον νωτιαίο μυελό (διαστηματομελία)

Η αντιμετώπιση τέτοιων ευρημάτων προηγείται της χειρουργικής θεραπείας της σκολίωσης.

Συγγενής Σκολίωση – Θεραπεία

Η θεραπεία της συγγενούς σκολίωσης είναι επιθετική γιατί η πρόοδός της μπορεί να είναι τάχιστη. Η πιο συντηρητική αντιμετώπιση είναι το πρώιμο χειρουργείο, το οποίο οδηγεί στην αποφυγή μελλοντικού μεγαλύτερου χειρουργείου.

Η συντηρητική αγωγή συνιστάται μόνο στην παρακολούθηση ανά 4μηνο ή 6μηνο μέχρις ότου να παρατηρηθεί πρόοδος της σκολίωσης.

Τέλος, στη συγγενή σκολίωση, η χρήση του κηδεμόνα έχει πολύ περιορισμένες ενδείξεις.

Συγγενής Σκολίωση – Χειρουργική Επέμβαση

Όσον αφορά στη σκολίωση από ημισπόνδυλο, η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την αποτελεσματικότερη θεραπεία. Μέσα από την αφαίρεση του ημισπόνδυλου, όλη η υπόλοιπη σπονδυλική στήλη ευθυγραμμίζεται τελείως. Παράλληλα, επιτρέπεται στα παρακείμενα τμήματα της σπονδυλικής στήλης να έχουν φυσιολογική ανάπτυξη.

Σε πιο πολύπλοκες συγγενείς ανωμαλίες γίνεται πολλαπλών επιπέδων σπονδυλοδεσία ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναπτυσσόμενη ράβδος (όπως σε κάθε πρώιμη σκολίωση).

Σκοπός είναι η πρόληψη των σοβαρών παραμορφώσεων, οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη των πνευμόνων. Ταυτόχρονα, είναι η δημιουργία μιας ισορροπημένης σπονδυλικής στήλης για το παιδί.
Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται μέχρι την ηλικία των 15 ετών οπότε και διακόπτεται η ανάπτυξη. Σε παραμελημένες συγγενείς σκολιώσεις, λόγω σημαντικής παραμόρφωσης, διενεργούνται μεγάλες επεμβάσεις με οστεοτομίες σπονδύλων που πραγματοποιούνται σε ένα ή περισσότερα στάδια.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σε μερικά παιδιά μαζί με την συγγενή σκολίωση υπάρχουν και κάποιες επιπλέον ανωμαλίες. Αυτές αφορούν στα πλευρά, τα οποία είτε λείπουν είτε είναι ενωμένα μεταξύ τους. Τέτοιες περιπτώσεις δημιουργεί ολοκληρωτικό περιορισμό στην ανάπτυξη της θωρακικής κοιλότητας και, συνεπώς, του πνεύμονα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πνευμονικά και αναπνευστικά  προβλήματα.
Η θεραπεία που χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα διατεινόμενο σύστημα των πλευρών. Αυτό ονομάζεται VEPTR (Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib), μέσω του οποίου αντιμετωπίζεται και η ανωμαλία των πλευρών και η σκολίωση.