Το 2012 είχα την τιμή να ανακηρυχθώ Traveling Fellow του Scoliosis Research Society. Κάθε δυο χρόνια, επιλέγονται για αυτό το μοναδικού κύρους Fellowship τρεις χειρουργοί σπονδυλικής στήλης από όλον τον κόσμο και, συνοδευόμενοι από μια εμβληματική προσωπικότητα του χώρου – το 2012 ήταν ο Dr M. McMaster –ταξιδεύουν σε σημαντικά κέντρα της χειρουργικής σπονδυλικής στήλης των ΗΠΑ
(το 2012 αυτά ήταν το St. Louis, η Philadelphia, το Chicagoκαι το Dallas), χειρουργώντας με σημαντικούς χειρουργούς, όπως ο Dr L.Lenke, και δίνοντας διαλέξεις.