Αυχενική Δισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία

Παρουσίαση

Μπορείτε να κατεβάσετε το pdf από εδώ.

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΩΣΗ-ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ

Πολλοί ασθενείς εμφανίζουν πόνο στον αυχένα, στον ώμο, στο χέρι ή και ανάμεσα στις ωμοπλάτες ο οποίος οφείλεται σε ανωμαλίες και προβλήματα του αυχένα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να οφείλονται σε κήλες δίσκου ή σε αρθρίτιδα  του αυχένα.
Η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτελείται από τους σπονδύλους και τους μεσοσπονδυλίους δίσκους, που επιτρέπουν την κίνηση του αυχένα, ενώ απορροφούν τους κραδασμούς και το βάρος.
Η εκφύλιση του αυχένα ονομάζεται αυχενική σπονδύλωση. Όπως και στη μέση, με τα χρόνια οι δίσκοι αρχίζουν να εκφυλίζονται με αποτέλεσμα να προκαλούν πόνο στον αυχένα, μια κατάσταση που ονομάζεται ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ (ή εκφυλιστική νόσος του δίσκου). Κάποιοι από αυτούς τους δίσκους, στα πλαίσια της εκφύλισης, θα οδηγηθούν σε κήλες του δίσκου, δηλαδή θα σπάσει ο ινώδης δακτύλιος και ο πυρήνας (το εσωτερικό του δίσκου)  θα μετατοπισθεί στον σπονδυλικό σωλήνα όπου και θα πιέσει τον νωτιαίο μυελό ή τις νωτιαίες ρίζες (νεύρα), με αποτέλεσμα τα συμπτώματα να προέρχονται πλέον από τα νεύρα. Η κήλη του δίσκου είναι συνήθως οξεία και τα συμπτώματα εμφανίζονται έντονα. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, η εκφύλιση του αυχένα αφορά περισσότερο τον σχηματισμό οστεόφυτων (άλατα) και λιγότερο την πίεση από χαλασμένους δίσκους (δισκοπάθεια). Στις περιπτώσεις που εκτός από τα νεύρα πιέζεται και ο νωτιαίος μυελός τότε εμφανίζεται συμπτώματα από τον νωτιαίο μυελό (όχι πόνος) και η νόσος η μυελοπάθεια.

ΣΥΠΤΩΜΑΤΑ

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο σταδιακός περιορισμός του εύρους του σπονδυλικού σωλήνα του αυχένα και η πίεση του νωτιαίου μυελού και των νεύρων.
Η αρθρίτιδα (αυχενική σπονδύλωση) προκαλεί πόνο στον αυχένα που μπορεί να ακτινοβολεί και ανάμεσα στις ωμοπλάτες. Η πίεση των ριζών θα προκαλέσει πόνο ή αδυναμία ή μουδιάσματα πάντα στο χέρι. Η  πίεση του νωτιαίου μυελού προκαλεί μυελοπάθεια που συνίσταται στη δυσκολία βάδισης (όχι ζάλη) και στη δυσκολία στις λεπτές κινήσεις των χεριών (κούμπωμα, γράψιμο κτλ).

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Όπως και με τη μέση, οι περισσότεροι ασθενείς με συμπτώματα από τον αυχένα, όπως τοπικό πόνο ή πόνο στο χέρι, δεν χρειάζονται χειρουργείο. Συνήθως βελτιώνονται με συντηρητική αγωγή η οποία αποτελείται από αντιφλεγμονώδη, φυσικοθεραπεία, καθώς και με συνδυασμό ζεστού – κρύου σε τοπική εφαρμογή. Το 90% των ασθενών εμφανίζουν ανακούφιση από τον πόνο μέσα σε 2 με 4 βδομάδες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ και ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ (ACDF)

Αν ένας ασθενής εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικά προβλήματα από τον αυχένα ή το χέρι  (πόνο που ακτινοβολεί από τον αυχένα στο χέρι) παρά την συντηρητική αγωγή, τότε είναι υποψήφιος για χειρουργείο του αυχένα. Επίσης η σημαντική αδυναμία που δεν υποχωρεί είναι σημαντικός λόγος για χειρουργική αποκατάσταση. Η ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ είναι απόλυτη ένδειξη σε κάθε ηλικία, δεδομένου ότι ΠΑΝΤΑ οδηγείται σε επιδείνωση, έστω και με αργή ταχύτητα, και το τελικό αποτέλεσμα είναι σπαστικότητα με αδυναμία βάδισης και αυτοεξυπηρέτησης.
Η πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία είναι η πιο συνηθισμένη εγχείρηση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων πού οφείλονται στην εκφύλιση και κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου του αυχένα.
Σε αυτή την επέμβαση ολόκληρος ο δίσκος που πάσχει αφαιρείται και αντικαθίσταται με ένα κλωβό (cage) που περιέχει οστό (είτε του ίδιου του ασθενούς είτε που προέρχεται από τράπεζα οστού). Συνήθως η σπονδυλοδεσία αυτή σταθεροποιείται  με την χρήση μιας μεταλλικής πλάκας. Ο σκοπός του χειρουργείου αυτού είναι διπλός:
Α) να αφαιρεθεί ο δίσκος και τα οστεόφυτα τα οποία πιέζουν τα νεύρα και το νωτιαίο μυελό
Β) να ακινητοποιηθεί το μεσοσπονδύλιο διάστημα με την χρήση του οστικού μοσχεύματος και της πλάκας, ώστε να ελαττωθεί ο πόνος που σχετίζεται με την κίνηση του διαστήματος αυτού.
Το χειρουργείο αυτό βελτιώνει άμεσα τον πόνο και τη δύναμη στην πλειοψηφία των ασθενών. Το ίδιο χειρουργείο μπορεί να εκτελεστεί και για πολλαπλά επίπεδα στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Κατά κανόνα δεν υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές. Oι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια δυσφαγία για μία–δύο μέρες. Ακόμα και η αποτυχία της αυχενικης σπονδυλοδεσίας, που είναι σπάνια, δεν είναι πάντα συμπτωματική, δηλαδή μπορεί και να μην ενοχλεί τον ασθενή.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ (ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ) ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ

Η αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού και των ριζών μπορεί να γίνει και με οπίσθια προσπέλαση του αυχένα. Η επιλογή της οπίσθιας προσπέλασης γίνεται βάση μερικών κριτηρίων, όπως: πίεση κυρίως από πίσω, σε πολλαπλά επίπεδα, μεγαλύτερες ηλικίες, φυσιολογική λόρδωση της αυχενικής μοίρας. Κατά το χειρουργείο γίνεται μέση οπίσθια προσπέλαση στον αυχένα (επί των ακανθωδών), 5-10 εκατοστά μήκους. Οι μυς παραμερίζονται, αφαιρείται η ακανθώδης απόφυση και το πέταλο των σπονδύλων που συμμετέχουν στην στένωση και απελευθερώνεται ο νωτιαίος μυελός. Μετά απελευθερώνονται τα αντίστοιχα νεύρα στα τρήματα τους. Η επέμβαση μπορεί να συνδυάζεται με σπονδυλοδεσία αν υπάρχουν στοιχεία αστάθειας (ολίσθηση), σοβαρή εκφύλιση ή άλλοι λόγοι.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΣΚΟΥ (ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ)

Όταν γίνεται σπονδυλοδεσία σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (δίσκους) της σπονδυλικής στήλης, επειδή τα από πάνω και από κάτω επίπεδα (δίσκοι) απορροφούν μεγαλύτερα φορτία, μπορεί να εκφυλιστούν ταχύτερα και να γίνουν συμπτωματικά. Υπολογίζεται ότι το 25% των ασθενών εμφανίζουν βλάβη παρακείμενου επιπέδου μέσα στην 10ετία, η οποία πιθανόν να χρειάζεται χειρουργείο.
Η ανάπτυξη του τεχνητού δίσκου της σπονδυλικής στήλης αποσκοπεί στο να έχει τα ίδια αποτελέσματα με την κλασική πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία, χωρίς όμως τα μειονεκτήματα αυτής. Έτσι για παράδειγμα, ενώ αφαιρείται πάλι ο πάσχον δίσκος και απελευθερώνεται η πίεση από τα νεύρα, υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα να ελαττωθεί η βλάβη του παρακείμενου επιπέδου.
Η τεχνολογία για την ανάπτυξη του τεχνητού δίσκου, σκοπεύει στην πλήρη αναπλήρωση της λειτουργίας του δίσκου μεταξύ των μεσοσπονδυλίων σωμάτων, όπου τοποθετείται ο τεχνητός δίσκος αφού απελευθερωθούν τα νεύρα και ο νωτιαίος μυελός. Ιδανικά ένας τεχνητός δίσκος πρέπει να δρα όπως ένας φυσικός δίσκος, διατηρώντας την κίνηση μεταξύ των σωμάτων, απορροφώντας τα φορτία της σπονδυλικής στήλης.
Υπάρχουν πάρα πολλοί τεχνητοί δίσκοι σήμερα στο εμπόριο και για κάποιους από αυτούς υπάρχουν ήδη μελέτες μακρόχρονης παρακολούθησης.
Οι ενδείξεις για την χρήση του τεχνητού δίσκου είναι περίπου οι ίδιες με αυτές της πρόσθιας αυχενικής δισκεκτομής. Ο ασθενής πρέπει να είναι συμπτωματικός, δηλαδή να έχει κυρίως πόνο στο χέρι, με ή χωρίς αδυναμία και μουδιάσματα. Τα συμπτώματα αυτά πρέπει να οφείλονται σε εκφυλισμένο δίσκο ή και σε οστεόφυτα. Τις περισσότερες φορές είναι επιθυμητό να είναι ο ασθενής νέος, δηλαδή κάτω από τα 40 και στο συγκεκριμένο επίπεδο να υπάρχουν μόνο διαταραχές του δίσκου και όχι σημαντικά οστεόφυτα από τις οπίσθιες αρθρώσεις. Επίσης,  μέχρι σήμερα θεωρείται ασφαλέστερο ο ασθενής να έχει συμπτώματα κυρίως από πίεση νεύρων και λιγότερο από τον νωτιαίο μυελό, αν και μελέτες δείχνουν ότι και στην μυελοπάθεια, τα αποτελέσματα από την χρήση του τεχνητού δίσκου είναι μάλλον ικανοποιητικά.
Η κλασική χειρουργική προσπέλαση προσθίως γίνεται στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Με μια μικρή τομή στον λαιμό και μεταξύ του λάρυγγα, φάρυγγα και των μυών του αυχένα γίνεται εύκολη και άμεση προσπέλαση του αυχένα και αφαιρείται ο δίσκος. Καθαρίζονται τα οστεόφυτα που ενοχλούν τις ρίζες ή τον νωτιαίο μυελό και γίνεται η προετοιμασία για την εμφύτευση του τεχνητού δίσκου. Όλη η επέμβαση γίνεται υπό νευροπαρακολούθηση και με την χρήση ακτινολογικού μηχανήματος.  Ο ασθενής επιστρέφει σπίτι του μετά από 24  ώρες, χωρίς περιορισμούς στις δραστηριότητές του.