Η αγωνία για ένα χειρουργείο, οδηγεί τους περισσότερους ασθενείς στην αναζήτηση των καλύτερων συνθηκών και συνεπώς και τεχνολογίας για την πραγματοποίηση αυτού. Έτσι, σήμερα οι ασθενείς, αναζητούν τη βοήθεια της ρομποτικής χειρουργικής, αν και ο όρος παραμένει νεφελώδης για μεγάλο μέρος εξ αυτών. Πιο συγκεκριμένα, στα χειρουργεία της κοιλίας, η ρομποτική χειρουργική αποτελεί ουσιαστικά την εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η οποία αντικατέστησε τα ανοικτά χειρουργεία. Ο όρος ρομποτική χρησιμοποιείται και στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης αν και αφορά κυρίως τεχνολογία πλοήγησης στο χώρο.

Η εγκατάσταση της νέας τεχνολογίας στο Νοσοκομείο Υγεία, άνοιξε την πύλη του μέλλοντος τόσο για τους ασθενείς όσο και χειρουργούς, στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Πρόκειται για το νέας γενιάς O-ARM και το ρομπότ MAZOR®. Τα μηχανήματα αυτά, σε συνδυασμό με τα νέα υλικά και την εξατομικευμένη (custom) παραγωγή αυτών (πχ ράβδοι), εξασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στις σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας της σπονδυλικής στήλης.

Εκτός από τη τεχνολογική πρόοδο, τεράστια βήματα έχουν γίνει σε όλους τους τομείς στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Απαριθμώντας, είναι αναμφίβολο ότι το πιο σημαντικό από αυτά είναι η πλήρης εξειδίκευση των χειρουργών και ο διαχωρισμός της ειδικότητας της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης. Η δημιουργία ξεχωριστών κέντρων σπονδυλικής στήλης, η αποκλειστική ενασχόληση των ειδικών χειρουργών, νευροχειρουργών και ορθοπεδικών, οδήγησε στην εξέλιξη της γνώσης, με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση τόσο της ασφάλειας, όσο αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων.

Επιπλέον βοήθεια παρέχει η σύγχρονη αναισθησία και άλλες ειδικότητες όπως οι γιατροί αποκατάστασης που συνεργάζονται με τους χειρουργούς. Σήμερα, η ολική αναισθησία είναι ασφαλέστερη σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ μας επιτρέπει τη διενέργεια οποιασδήποτε επέμβασης χωρίς πόνο για τον ασθενή. Η ρομποτική χειρουργική, όπως και το σύνολο των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων μπορούν να γίνουν και με τη χρήση μερικής αναισθησίας, όπου ο χειρουργός το επιθυμεί και το κρίνει απαραίτητο.

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, διαρκώς αυξάνονται, κάνοντάς την να δίνει τη λύση σε ένα διαρκώς αυξανόμενο πεδίο αναγκών. Χάρη στις δυνατότητες της ρομποτικής χειρουργικής, ένας ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε μια απαιτητική επέμβαση χωρίς καθόλου αιμορραγία, με σημαντικά μικρότερο ρίσκο και μετεγχειρητικό πόνο. Επιπλέον, η δημιουργία βάσεων δεδομένων της ανατομίας της σπονδυλικής στήλης και η χρήση τους από ειδικά προγράμματα (software), δίνουν τη δυνατότητα της πρόβλεψης της επιθυμητής ανατομικής αναδημιουργίας της σπονδυλικής στήλης σε περιστατικά τα οποία παρουσιάζουν βαρύτατη παραμόρφωση. Αναλυτικά, η ρομποτική χειρουργική δίνει στον χειρουργό σπονδυλικής στήλης την απόλυτη ακρίβεια στις χειρουργικές επεμβάσεις και άρα σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο την τοποθέτηση κοχλιών στις σπονδυλοδεσίες με ακρίβεια χιλιοστού, αλλά και την πραγματοποίηση συνθετότερων πράξεων όπως τα μεσοσπονδύλια εμφυτεύματα ή οι οστεοτομίες της σπονδυλικής στήλης, έχοντας πλήρη αίσθηση του χειρουργικού χώρου, της ανατομίας της σπονδυλική στήλης και της διατήρησης της ορθής αρχιτεκτονικής αυτής (κύφωσης και λόρδωσης).

Η ρομποτική χειρουργική διασφαλίζει ελαχιστοποίηση του χρόνου ανάρρωσης, ενώ μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών. Χάρη στο μέγεθος των τομών που απαιτεί για την πραγματοποίησή της, οι οποίες δεν ξεπερνούν το ένα εκατοστό, εγγυάται βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα, χωρίς τις ευμεγέθεις ουλές που συνόδευαν παλιότερες επεμβάσεις. Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, έχουν επιτρέψει στον σύγχρονο ασθενή να επιστρέψει ταχύτερα στις καθημερινές του δραστηριότητες και στην εργασία του, σε διάστημα ανάλογο της φύσης αυτών.

Χάρη στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής προόδου, σήμερα, δεν υπάρχει πρακτικά ασθενής που λόγω ηλικίας ή βεβαρυμμένου ιστορικού υγείας δεν μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργείο σπονδυλικής στήλης. Κατά τη λογική αυτή οι ασθενείς άνω των 80 ετών, οι οποίοι και αποτελούν την πλειοψηφία των ασθενών με εκφυλιστικά προβλήματα σπονδυλικής στήλης, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και με απόλυτη ασφάλεια. Ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη ηλικία, η ταχεία επάνοδος του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες έχει κομβική σημασία για την ποιότητα ζωής του. Η ακινησία επιφέρει βαρύτατες συνέπειες στη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, προλειαίνοντας το έδαφος για την ανάπτυξη πολλαπλών παθολογικών καταστάσεων και νόσων. Είναι σημαντικό, ένας ασθενής να ακολουθεί κατά γράμμα τις μετεγχειρητικές οδηγίες του χειρουργού του, καθώς και να παρακολουθείται από ειδικό φυσικοθεραπευτή εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Συνοψίζοντας, ένας ασθενής εφόσον ακολουθήσει τους βασικούς κανόνες της χειρουργικής, δηλαδή την επιλογή της σωστής χειρουργικής μεθόδου και, πρωτίστως, την εφαρμογή της από τον κατάλληλο χειρουργό, η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης μπορεί σήμερα να αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, αντάξια της προόδου που έχει γίνει σε κάθε χειρουργικό τομέα. Επενδύοντας στην επιστήμη και στα εργαλεία που αυτή μας παρέχει, θέτουμε τα θεμέλια για ένα υγιές αύριο.