Ο όρος της ρομποτικής χειρουργικής μπορεί ακόμα να παραμένει ανεξερεύνητος για μεγάλο μέρος των ασθενών. Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί ουσιαστικά την εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η οποία με τη σειρά της ήρθε για να αντικαταστήσει το ανοικτό χειρουργείο. Πρόκειται για μια επανάσταση του 21ου αιώνα, η οποία αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογική πρόοδο, κάνοντάς την σύμμαχο της επιστημονικής γνώσης.

Η εγκατάσταση των νέων τεχνολογικών βοηθημάτων στο Νοσοκομείο Υγεία,  μεταφέρει ασθενείς και χειρουργούς, στο μέλλον της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης. Όταν μια μέθοδος εκσυγχρονίζεται, αξιοποιώντας όλα τα τεχνολογικά εργαλεία που διασφαλίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τον ασθενή, τότε η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης γίνεται πιο ασφαλής από ποτέ. Συγκεκριμένα, το νέο O-ARM και το ρομπότ MAZOR®, σε συνδυασμό με τα νέα υλικά και την εξατομικευμένη (custom) παραγωγή αυτών (πχ ράβδοι), διασφαλίζουν την σχεδόν απόλυτη επιτυχία των σύνθετων χειρουργείων της σπονδυλικής στήλης.

Η σπονδυλική στήλη, δεδομένου ότι περιβάλλει τον νωτιαίο μυελό και περιβάλλεται από πληθώρα αιμοφόρων αγγείων, είναι ένα μέρος του σκελετού το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Αρμόδια για τη στήριξη του κρανίου και τη ρύθμιση της κίνησης, η σπονδυλική στήλη εκτελεί μια σειρά από απαραίτητες για τον ανθρώπινο οργανισμό λειτουργίες, γεγονός που καθιστά την καλή της λειτουργία αναγκαιότητα. Εκφυλιστικές παθήσεις, οι οποίες συνήθως εμφανίζονται με την ηλικία, υπέρμετρες κυρτώσεις οι οποίες οφείλονται σε παθολογικά αίτια (λόρδωση, κύφωση, σκολίωση) ή σοβαροί τραυματισμοί απειλούν την σκελετική μας υγεία, συχνά υπαγορεύοντας την αναγκαιότητα επέμβασης.

Ένας ασθενής ο οποίος αντιμετωπίζει πόνο ή δυσκολία στην κινητικότητά του πρέπει να επισκεφθεί ορθοπεδικό, έτσι ώστε να διασαφηνιστούν τα αίτια και να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλάνο θεραπείας. Σε περιπτώσεις όπου το πρόβλημα αδυνατεί να επιλυθεί με κάποια μη επεμβατική μέθοδο, μπορεί να προταθεί χειρουργείο της σπονδυλικής στήλης. Είναι γεγονός, ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει ανασφάλεια, συχνά συνοδευόμενη από δυσπιστία στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, που όμως δεν δικαιολογείται με την τεράστια πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα. Απαριθμώντας τα βήματα προόδου, είναι αναμφίβολο ότι το πιο σημαντικό από αυτά είναι η πλήρης εξειδίκευση των νέων χειρουργών και ο διαχωρισμός της ειδικότητας της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης. Η δημιουργία ξεχωριστών κέντρων σπονδυλικής στήλης, η αποκλειστική ενασχόληση των ειδικών χειρουργών, νευροχειρουργών και ορθοπεδικών, οδήγησε στην εξέλιξη της γνώσης, με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση τόσο της ασφάλειας, όσο αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων.

Επιπλέον βοήθεια παρέχει η σύγχρονη αναισθησία και η σωστή καθοδήγηση της αποκατάστασης και άλλων ειδικοτήτων που συνεργάζονται με τους χειρουργούς και τους αναισθησιολόγους. Η ρομποτική χειρουργική, όπως και το σύνολο των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων απαιτούν χρήση ολικής αναισθησίας. Σήμερα, η ολική αναισθησία είναι μακράν ασφαλέστερη σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ μας επιτρέπει τη διενέργεια οποιασδήποτε επέμβασης χωρίς πόνο για τον ασθενή.

Μια έμπειρη χειρουργική ομάδα υποστηρίζεται κατάλληλα με τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, χάρη στην τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας των τελευταίων ετών. Η παρακολούθηση των νεύρων κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, τα σύγχρονα χειρουργικά μικροσκόπια, η νεύρο-πλοήγηση (Stelth και O-ARM) και το ρομπότ (Mazor®), είναι μερικά μόνο από τα βασικά τεχνολογικά εργαλεία τα οποία η σύγχρονη χειρουργική έχει εντάξει στο δυναμικό της. Επιτρέπουν στον χειρουργό να πραγματοποιεί κάθε κίνηση με την ασφάλεια που του δίνει η παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων οι νέες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές είναι πλέον εφικτές και ασφαλείς, επιταχύνοντας την ανάρρωση των ασθενών και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών.

Η ρομποτική χειρουργική δίνει στον σύγχρονο επιστήμονα μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων, με λεπτομέρεια που δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με τα εργαλεία του παρελθόντος. Η χρήση ειδικών ρομποτικών βραχιόνων για την εκτέλεση χειρουργικών κινήσεων, επιτρέπει στον χειρουργό να πραγματοποιήσει μια επέμβαση με σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με το παρελθόν. Επιτυγχάνοντας ακρίβεια η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί από ανθρώπινο χέρι, οι χειρουργικοί βραχίονες καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος κινήσεων με εύρος κίνησης το οποίο φτάνει μέχρι και το ένα χιλιοστό.

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, διαρκώς αυξάνονται, κάνοντάς την να δίνει τη λύση σε ένα διαρκώς αυξανόμενο πεδίο αναγκών. Στο παρελθόν, μια επέμβαση στη χειρουργική στήλη θεωρούταν εξαιρετικά περίπλοκη ως προς την υλοποίησή της. Σήμερα, χάρη στις δυνατότητες της ρομποτικής χειρουργικής, ένας ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε μια απαιτητική επέμβαση χωρίς καθόλου αιμορραγία, με σημαντικά μικρότερο ρίσκο και μετεγχειρητικό πόνο. Επιπλέον, η δημιουργία βάσεων δεδομένων της ανατομίας της σπονδυλικής στήλης και η χρήση τους από ειδικά προγράμματα (software), δίνουν τη δυνατότητα της πρόβλεψης της επιθυμητής ανατομικής αναδημιουργίας της σπονδυλικής στήλης σε περιστατικά τα οποία παρουσιάζουν βαρύτατη παραμόρφωση.

Η ρομποτική χειρουργική διασφαλίζει ελαχιστοποίηση του χρόνου ανάρρωσης, ενώ μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών. Χάρη στο μέγεθος των τομών που απαιτεί για την πραγματοποίησή της, οι οποίες δεν ξεπερνούν το ένα εκατοστό, εγγυάται βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα, χωρίς τις ευμεγέθεις ουλές που συνόδευαν παλιότερες επεμβάσεις. Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, έχουν επιτρέψει στον σύγχρονο ασθενή να επιστρέψει ταχύτερα στις καθημερινές του δραστηριότητες και στην εργασία του, σε διάστημα ανάλογο της φύσης αυτών.

Χάρη στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής προόδου, σήμερα, δεν υπάρχει πρακτικά ασθενής που λόγω ηλικίας ή βεβαρυμμένου ιστορικού υγείας δεν μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργείο σπονδυλικής στήλης. Κατά τη λογική αυτή οι ασθενείς άνω των 80 ετών, οι οποίοι και αποτελούν την πλειοψηφία των ασθενών με εκφυλιστικά προβλήματα σπονδυλικής στήλης, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και με απόλυτη ασφάλεια. Ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη ηλικία, η ταχεία επάνοδος του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες έχει κομβική σημασία για την ποιότητα ζωής του. Η ακινησία επιφέρει βαρύτατες συνέπειες στη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, προλειαίνοντας το έδαφος για την ανάπτυξη πολλαπλών παθολογικών καταστάσεων και νόσων. Είναι σημαντικό, ένας ασθενής να ακολουθεί κατά γράμμα τις μετεγχειρητικές οδηγίες του χειρουργού του, καθώς και να παρακολουθείται από ειδικό φυσικοθεραπευτή εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Συνοψίζοντας, ένας ασθενής εφόσον ακολουθήσει τους βασικούς κανόνες της χειρουργικής, δηλαδή την επιλογή της σωστής χειρουργικής μεθόδου και, πρωτίστως, την εφαρμογή της από τον κατάλληλο χειρουργό, η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης μπορεί σήμερα να αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, αντάξια της προόδου που έχει γίνει σε κάθε χειρουργικό τομέα. Η συγκεκριμένη μέθοδος ήρθε για να καλύψει το κενό που αδυνατεί να καλύψει το ανθρώπινο χέρι. Επενδύοντας στην επιστήμη και στα εργαλεία που αυτή μας παρέχει, θέτουμε τα θεμέλια για ένα υγιές αύριο.