Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Οι  ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές που κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος περιλαμβάνουν :

Δισκεκτομή ή μικροδισκεκτομή

Η κλασική μικροδισκεκτομή που πραγματοποιείται με την χρήση σωλήνων διαμέτρου 12χιλ  έως 20χιλ, το τραύμα στους μύες είναι ελάχιστο, όσο περίπου μπορεί να κάνει ένα αρθροσκόπιο, με την διαφορά ότι υπάρχει άμεση όραση του δίσκου με τη βοήθεια του μικροσκοπίου και έτσι η ασφάλεια για την εκτέλεση της μικροδισκεκτομής είναι ανάλογη με την κλασική μικροδισκεκτομή που η τομή είναι 2 με 3  εκατοστά.

Διαδερμική σπονδυλοδεσία

Κατά την διαδερμική σπονδυλοδεσία οι βίδες στους σπονδύλους τοποθετούνται αφού τοποθετηθούν πρώτα οδηγοί-βελόνες στις κατάλληλες θέσεις με την χρήση του ακτινολογικού μηχανήματος. Έτσι μπορεί να κτιστεί μια σπονδυλοδεσία μόνο με μικρές τομές πάνω άπο κάθε σπόνδυλο που συμμετέχει. Ανάλογα μπορεί να τοποθετηθεί και ένα μεσοσπονδύλιο εμφύτευμα, κάνοντας την σπονδυλοδεσία 360°.

Σπονδυλοπλαστική – κυφοπλαστική

Με την χρήση πάλι του ακτινογραφικού μηχανήματος, αρχικά, οδηγείται μια βελόνα στον σπόνδυλο και εν συνεχεία αντικαθιστάται με μία κάνουλα με την οποία γίνεται έγχυση τσιμέντου και η σταθεροποίηση του κατάγματος του σπονδύλου, είτε αυτό οφείλεται σε οστεοπόρωση, είτε αυτό οφείλεται σε μετάσταση, αιματολογική ή συμπαγή.