Σκολίωση Ενηλίκων

Παρουσίαση

Μπορείτε να κατεβάσετε το pdf από εδώ.

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η σκολίωση των ενηλίκων αφορά σε ένα ευρύ φάρμα παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης στην ενήλικη ζωή.
Βασική διαφορά από την παιδική σκολίωση, είναι ότι οι ασθενείς με σκολίωση ενηλίκων αισθάνονται αρκετό πόνο που είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο θα απευθυνθούν σε γιατρό.
Το μέγεθος της σκολίωσης στους ενήλικες είναι αρκετά μεγάλο και συχνά επιδεινώνεται με το χρόνο. Επίσης, πρόκειται για «σκληρές» σκολιώσεις. Δηλαδή παραμορφώσεις που είναι δύσκολο να ισιώσουν, γεγονός που αποτελεί μεγάλη πρόκληση κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση.

Σκολίωση Ενηλίκων – Τύποι

Οι τύποι σκολίωσης ενηλίκων είναι:

  • Ιδιοπαθής σκολίωση, η οποία παραμένει αθεράπευτη στην εφηβική ηλικία και εξελίσσεται στην ενήλικη ζωή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της παραμόρφωσης, καθώς και τη δημιουργία εντονότερου πόνου.
  • Εκφυλιστική σκολίωση, η οποία προκαλείται από εκφύλιση των δίσκων.
  • Σκολίωση που προκαλείται από κατάγματα της σπονδυλικής στήλης.
  • Νευρομυϊκές σκολιώσεις, οι οποίες εμφανίζονται σε ασθενείς με μυϊκές δυστροφίες και άλλα νευρομυϊκά προβλήματα της ενήλικης ζωής.

Σκολίωση Ενηλίκων – Συμπτώματα

Ένα από τα βασικότερα συμπτώματα της σκολίωσης ενηλίκων είναι ο έντονος πόνος λόγω της εκφύλισης των δίσκων και των αρθρώσεων.
Οι ασθενείς, επίσης, μπορεί να έχουν νευρολογικά σημεία από πίεση των νεύρων.

Αυτό οφείλεται στην αυξημένη ηλικία και μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη θεραπεία του ασθενούς.

Σκολίωση ενηλίκων – Συντηρητική Αγωγή

Στις περισσότερες περιπτώσεις της σκολίωσης ενηλίκων η αρχική θεραπεία είναι  συντηρητική, μετά από την εκτίμηση από εξειδικευμένο χειρουργό σκολίωσης. Αυτή περιλαμβάνει:

  • Ασκήσεις φυσικής αντοχής που βοηθούν τον ασθενή να διατηρεί το επίπεδο ενέργειας και δραστηριότητας σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η φυσική άσκηση συμβάλλει στον έλεγχο του πόνου της σπονδυλικής στήλης.
  • Φυσικοθεραπεία.
  • Λογική χρήση των παυσίπονων για τη ρύθμιση του πόνου.
  • Κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης (σε περιπτώσεις που υπάρχει).

Συχνά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και επισκληρίδιες ενέσεις κορτιζόνης, ειδικά όταν υπάρχει πίεση των νεύρων.
Η τοποθέτηση κηδεμόνα είναι σπάνια αποτελεσματική στην σκολίωση των ενηλίκων. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι οι κηδεμόνες δεν είναι ανεκτοί από τους ενήλικους ασθενείς. Επίσης, η εφαρμογή κηδεμόνα, οδηγεί σε χειροτέρευση της κατάστασης των μυών. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργείο, μπορούν να  χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ανακούφιση του πόνου.

Σκολίωση Ενηλίκων – Ενδείξεις Χειρουργικής Αντιμετώπισης

Οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης για τη σκολίωση ενηλίκων, συνήθως, είναι:

  • Όταν η σκολίωση εξελίσσεται και ο πόνος δεν ελέγχεται με τη συντηρητική αγωγή.
  • Η ύπαρξη νευρολογικών ευρημάτων ή πόνος στα κάτω άκρα.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης ενηλίκων αντενδείκνυται όταν πρόκεται για ασθενείς μεγάλης ηλικίας, κυρίως αν συντρέχουν λόγοι γενικής υγείας τους. Η χειρουργική επέμβαση, επίσης, αντενδείνκνυται σε ασθενείς με σοβαρή οστεοπόρωση.

Σκολίωση Ενηλίκων – Χειρουργική Επέμβαση

Η χειρουργική επέμβαση στους ενήλικες μπορεί να γίνει ολοκληρωτικά μέσω οπίσθιας προσπέλασης επί της σπονδυλικής στήλης. Η μέθοδος αυτή μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με πρόσθιο χειρουργείο (δηλαδή δια της κοιλιάς).
Σε πολύ σκληρές σκολιώσεις, συχνά απαιτείται η διενέργεια οστετομιών (αφαίρεση οστού).  Σκοπός είναι η καλύτερη ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης.

Στο πλαίσιο του χειρουργείου, πολύ συχνά οι δίσκοι αντικαθίστανται με οστικά μοσχεύματα, με σκοπό την αύξηση πιθανότητας της σπονδυλοδεσίας.

Σκολίωση Ενηλίκων – Μετά το Χειρουργείο

Η ταχύτητα ανάρρωσης μετά το χειρουργείο σκολίωσης των ενηλίκων είναι ανάλογη με την έκταση του χειρουργείου. Επίσης, μεγάλο ρόλο παίζει η ηλικία του ασθενή, καθώς και η προηγούμενη φυσική του κατάσταση.
Οι περισσότεροι ασθενείς γυρίζουν πίσω στις πλήρεις δραστηριότητές τους 3 μήνες μετά το χειρουργείο, αλλά μπορεί για την πλήρη αποκατάσταση και επιστροφή σε όλες τις δραστηριότητες να απαιτηθούν έως και 6 μήνες.
Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οι ασθενείς με σκολίωση ενηλίκων είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα του χειρουργείου παρά της συντηρητικής αγωγής.